Anykščiai
 

   

   

                      

Bičiulių erdvė

 

 

Nuoširdžiai sveikiname liepos mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname birželio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname gegužės mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname balandžio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname gruodžio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname lapkričio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Su profesine švente gerbiamus skyriaus bičiulius 

Rimą Lesnikauskienę ir Romaldą Gižinską
 nuoširdžiai sveikina skyriaus bičiuliai

 

 

 

 

 

 

Gerbiamą Vitą Miškeliūnienę Jubiliejinio gimtadienio progą

sveikina skyriaus bičiuliai

 

 

 

Gerbiamą Vytautą Kavaliauską Jubiliejinio gimtadienio progą

sveikina skyriaus bičiuliai

 

 

 

Nuoširdžiai su rugsėjo 1-ąja Jus sveikina skyriaus bičiuliai

 

        

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname rugsėjo mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname rugpjūčio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname liepos mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname birželio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname gegužės mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname balandžio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname vasario mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

Nuoširdžiai sveikiname sausio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

Nuoširdžiai sveikiname gruodžio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

Nuoširdžiai sveikiname lapkričio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerbiami  Anykščių miesto ir rajono Senjorai,

 

Nuoširdžiausi sveikinimai Jums visiems, mielieji, -  šiandieną minime garbingą datą, Tarptautinę Senjorų dieną. Tariame dėkingumo ir pagarbos žodžius: už darbštumą ir kantrybę, išmintį ir meilę, pareigą ir pavyzdį mums, jaunesniems. Ačiū, kad galime mokytis iš Jūsų, kaip reikia mylėti gyvenimą, savo artimus ir šalia esančius. Esate žmonės, kurie randa daugiau priežasčių pasidžiaugti, įvertinti, padėkoti. Būti laisvais ir nebijoti gyventi.. Gyvenimas nėra vien juodas ar baltas, jis yra margaspalvis, svarbiausia, kokiomis akimis į jį žiūrime. Tad linkiu:

Neprarasti ramybės ir vilties - jos glūdi jūsų širdyse.

Neprarasti optimizmo, kuris žydi jūsų kraujuje kaip erškėtis.

Šviesios gyvenimo pilnatvės, sveikatos ir neblėstančios energijos visiems visiems Senjorams.

 

Pagarbiai,

Aldona Dilienė

 

 

 

 

Gerb. Valentiną Kalibatą Jubiliejinio gimtadienio progą sveikina

skyriaus bičiuliai

 

                         

 

 

Nuoširdžiai sveikiname rugpjūčio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

Nuoširdžiai sveikiname liepos mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

Ir vėl pavasaris. Viskas, žiemuže, keliauk sau. Kokia graži pabaiga. Prieš pradžią - gamtoje ir žmonėse - savotiškas besikartojančios Amžinybės ir Gyvenimo šokis. Kai ''dūšią'' virkdo nematomas muzikantas,..galbūt net iš pačio dangaus. Ar girdit skambančių varpų garsą, kuris sveikina pasaulį ir kiekvieną iš mūsų su didžia Prisikėlimo ir Atgimimo švente?

MIELIEJI, su džiaugsmu sveikinu visus su šv. Velykomis. Tai džiugus metas, nes Jos simbolizuoja pergalę prieš mirtį ir tamsą. Tai - Kristaus prisikėlimas, tai pražystančios pirmosios kuklios gėlelės, tai - šilti ir jaukūs saulės zuikučiai, tai - ant šventiško stalo besipuikuojantys margučiai.

Dar kartą su atvira širdimi sveikinu Jus visus ir Jūsų šeimas, linkėdama Dievo palaimos. MEILĖS, ATLAIDUMO, RAMYBĖS ir ŠVIESIOS VILTIES.

 

Pagarbiai, 

Aldona Dilienė

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname kovo mėnesį savo
gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname vasario mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

Nuoširdžiai sveikiname sausio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname gruodžio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiausi sveikinimai Aistei ir Jurgiui 

Vestuvių proga nuo skyriaus bičiulių

       

 

 

Nuoširdžiai sveikiname lapkričio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname spalio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname rugsėjo mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

               Nuoširdžiai sveikiname rugpjūčio mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname liepos mėnesį savo

gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuoširdžiai sveikiname kovo  mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname vasario mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname sausio mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuoširdžiai sveikiname gruodžio  mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname lapkričio mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname spalio mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname rugpjūčio mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

 Nuoširdžiai sveikiname birželio mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname gegužės mėnesį savo gimtadienius švenčiančius partijos skyriaus narius.