Anykščiai
 

   

   

                      

pro memoria

 

 

 

 

Gerbiami Lionės Gižinskienės giminės ir artimieji.

Brangios bičiulės ir bičiuliai.

 

Antradienį mes susirinkome palydėti į paskutinę kelionę tauraus žmogaus, didelės optimistės gydytojos Lionės Gižinskienės.

Su giliu liūdesiu širdyje atsisveikinome su velione, kuri po sunkios ligos iškeliavo į Anapilį. Nulenkėme savo galvas ir atidavėme jai paskutinę pagarbą. Tą sekmadienio dieną, žinia  apie gydytojos Lionės mirtį skaudžiai pribloškė mus visus. Sunku patikėti, sunku suprasti, kad ištiko šitokia nelaimė, kad gydytoja niekada nebepravers Anykščių poliklinikos durų ir su įprastine šypsena nebeištars ,,labas rytas“. Giliai ir skaudžiai pergyvename visiems mums brangaus žmogaus netekimą, jo reikalingumą  šeimai, artimiesiems. Pajuntame skaudžią atsisveikinimo valandą .

Mes pažinojome Lionę Gižinskienę kaip puikų ir paprastą žmogų, nuoširdžią gydytoją, rūpestingą ligoniams. Lionė labai mylėjo Anykščius, anykštėnus ir savo pacientus.

Lionė Gižinskienė Anykščių rajono žmones gydė virš 40 metų. Iš  Kauno rajono kilusi gydytoja kartu su Romaldu Gižinsku užaugino dukrą Oksaną. Tartum šiurpi gyvenimo klaida – netikėta mirtis sustabdė geros širdies plakimą. Tegu gydytojos atminimas mums liks brangus ir šviesus, žmogaus kuris daug davė gyvenimui, pats mažai iš jo tepasiėmęs. Brangi gydytoja, visą gyvenimą Tavęs lauks nešiodami širdy neišsakytus žodžius Tavo vyras, dukra, kiti artimieji. Žmogaus gyvenimas  - praeinantis, o jo darbai, kaip sudėtinė visų darbų dalis, įeina į žmogaus raidos grandinę.

Mes socialdemokratai  kartu pergyvename tą didelį skausmą netekus brangaus, niekuo nepakeičiamo žmogaus, žmonos, mylimos motinos, mielos močiutės. Vyras neteko bendramintės, kuri pritarė jo idėjoms ir didžiavosi jo atliktais darbais. Nuoširdžiausia draugiška užuojauta velionės vyrui socialdemokratui Romaldui Gižinskui, dukrai Oksanai ir jos šeimai, visiems giminėms ir artimiesiems.

Brangi gydytoja. Su pagarba mes širdyje nešiosime Tavo atminimą. Ilsėkis ramiai po ašaromis aplaistytu, gėlėmis pražydusiu žemės kauburėliu.

Visų Anykščių rajono skyriaus socialdemokratų partijos vardu, reiškiu gilią užuojautą velionės vyrui, dukrai, giminėms ir kitiems artimiesiems.

 

LSDP Anykščių skyriaus Garbės pirmininkas Vytautas Pupeikis

 

 

Gerbiami  Vladislavos  Skadienės  giminės ir artimieji.

Mieli anykštėnai.

Gerbiami  bičiuliai ir bičiulės.

 

Šiandien su giliu liūdesiu širdyje atsisveikiname su tauria gerbiama moterimi, brangia ir mylima motina, Vladislava  Skadiene. Kapo duobė,  prie kurios mes šiandien dar kartą giliai ir skaudžiai pergyvename, visiems mums brangaus žmogaus netekimą, jo reikalingumą šeimai, artimiesiems, pajuntame skaudžią  atsisveikinimo valandą, kai vietoj  maršų - smėlio saujos beldžias.

Mes pažinojome Vladislavą  Skadienę kaip puikų ir paprastą žmogų, nuoširdžią, sąžiningą ir pareigingą buhalterę, rūpestingą vaikų motiną.

Principinga, reikli sau ir kitiems kolektyvo darbuotojams, aktyvi  visuomenininkė. Vladislava dirbo kuklų darbą, tačiau pasitraukdama iš gyvenimo, jame paliko pėdsaką, paruošė kelią kitiems, išaugino dukrą Sigitą, sūnų Mantą.

Žmogaus gyvenimas – praeinantis, o jo darbai palieka.

Brangi Vladislava, šiame kape užges Tavo gyvenimas, Jūs gyvensite savo dukters, sūnaus darbuose, jų širdžių plakime.

Gerbiami anykštėnai, atiduodami paskutinę pagarbą susikaupę skausme ir tyloj, prisiminkime jos eigą ir prasmingą gyvenimo kelią.

Vladislava Skadienė gimė 1948 m. Jusiškių kaime, Kavarsko seniūnijoje, Anykščių rajone. Savo darbo veiklą pradėjo fotografe, tačiau labiau patiko  matematikos skaičius ir dirbo buhaltere. Nuo 1996  sujungė savo gyvenimą  su Socialdemokratų partija. Ji visada buvo ir pasilieka pavyzdžiu kitiems darbe ir gyvenime.

Gerbiamieji, netikėta mirtis išplėšė iš mūsų tarpo žmogų, daug davusi gyvenimui, pats mažai iš jo tepasiėmęs.

Mes, anykštėnai, su gilia širdgėla sutikome nelemtą  mirties žinią. Žinia, kuri kiekvieną iš mūsų veikia jaudinančiai, slegiančiai kaip ir bet kuri didelė nelaimė palietusi mums artimus ir mielus žmones. Mes šią gedulingą valandą liūdime kartu su Skadienės šeima. Kartu pergyvename didelį skausmą netekus brangaus niekuo nepakeičiamo žmogaus, mylimos motinos.

Nuoširdžiausia, draugiška užuojauta velionės dukrai Sigitai, sūnui Mantui, visiems giminėms ir artimiesiems.

Tegu Tau, Vladislava, būna lengva Anykščių žemė, kuria daug metų vaikščiojai, kurią daug metų puošei savo darbais ir dėl kurios suklestėjimo negailėjai jėgų ir sveikatos.

Po didžių gyvenimo darbų ilsėkis ramybėje.

LSDP Anykščių skyriaus Garbės pirmininkas Vytautas Pupeikis